Lege nr. 255/2010

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

 

   Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea masurilor necesare executarii: lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a drumurilor de interes national, judetean si local, lucrarilor de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrarilor necesare dezvoltarii retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum si a infrastructurii de transport naval, lucrarilor din domeniul gospodaririi apelor, respectiv constructiile hidrotehnice si lucrarile anexe, acumularile de apa permanente si nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de aparare impotriva inundatiilor, constructiile si instalatiile hidrometrice, instalatiile de determinare automata a calitatii apei, lucrarile de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor si derivatiilor hidrotehnice, statiile de pompare, precum si altor constructii hidrotehnice realizate pe ape, lucrari de renaturare, reabilitare zone umede si de asigurare a conectivitatii laterale, lucrarilor de constructie, reabilitare, modernizare si dezvoltare a statiunilor turistice de interes national, lucrarilor de constructie, reabilitare, modernizare, dezvoltare si ecologizare a zonei litorale a Marii Negre, lucrarilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a partiilor de schi, cu instalatiile de transport pe cablu aferente, cu lucrarile de amenajare, instalatiile si echipamentele de producere a zapezii si ghetii artificiale si de intretinere a partiilor, instalatiile pentru iluminatul partiilor de schi si alte echipamente necesare dezvoltarii domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna - biatlon, bob, sanie, sarituri de la trambulina -, a patinoarelor si echiparea cu instalatii si echipamente corespunzatoare, cuprinse in Programul national de dezvoltare a turismului «Schi in Romania», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarilor de interes national pentru realizarea, dezvoltarea si producerea de energie electrica, transportului si distributiei de gaze naturale, de extractie a gazelor naturale, lucrarilor de dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului si gazelor naturale si lucrarilor miniere de interes national pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa in baza unei licente de exploatare, lucrarilor pentru realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, lucrarilor pentru impadurirea terenurilor degradate, precum si, in situatia in care nu exista o alta solutie tehnica, lucrarilor de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, a infrastructurii de apa uzata si lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare.
    ___________
    Art. 1. a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publica urmatoarele lucrari:
   a) lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare de drumuri de interes national, judetean si local, precum si toate lucrarile de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrarile necesare dezvoltarii retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, lucrarile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum si a infrastructurii de transport naval;
   b) lucrarile din domeniul gospodaririi apelor, respectiv constructiile hidrotehnice si lucrarile anexe, acumularile de apa permanente si nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de aparare impotriva inundatiilor, constructiile si instalatiile hidrometrice, instalatiile de determinare automata a calitatii apei, lucrarile de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalele si derivatiile hidrotehnice, statiile de pompare, precum si alte constructii hidrotehnice realizate pe ape, lucrari de renaturare, reabilitare zone umede si asigurarea conectivitatii laterale;
   c) lucrarile de constructie, reabilitare, modernizare, dezvoltare si ecologizare a zonei litorale a Marii Negre, precum si a statiunilor turistice de interes national;
   d) lucrarile de interes national pentru realizarea, dezvoltarea si producerea de energie electrica, transport si distributie de gaze naturale, extractiei de gaze naturale, precum si lucrarile de dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului;
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin punctul 2. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   e) lucrarile miniere de interes national pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa in baza unei licente de exploatare de catre operatorii economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
    ___________
    Litera e) a fost modificata prin punctul 2. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   f) lucrarile de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a partiilor de schi, cu instalatiile de transport pe cablu aferente, lucrarile de amenajare a instalatiilor si echipamentelor de producere a zapezii si ghetii artificiale si de intretinere a partiilor, instalatiile pentru iluminatul partiilor de schi si alte echipamente necesare dezvoltarii domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna - biatlon, bob, sanie, sarituri de la trambulina - a patinoarelor si echiparea cu instalatiile si echipamentele corespunzatoare, cuprinse in Programul national de dezvoltare a turismului "Schi in Romania", aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
   g) lucrarile de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, precum si lucrarile de impadurire a terenurilor degradate.
   h) lucrarile de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, a infrastructurii de apa uzata si lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare.
    ___________
    Litera h) a fost introdusa prin punctul 3. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 90/2011 incepand cu 12.06.2011.

 

   (2) Expropriator este statul roman pentru obiectivele de interes national, judetele pentru obiectivele de interes judetean, iar municipiile, orasele si comunele pentru obiectivele de interes local.
   (3) In aplicarea prevederilor prezentei legi, expropriatorul prevazut la alin. (2) este reprezentat de:
   a) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., pentru toate lucrarile de constructie de drumuri de interes national, prin Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., pentru lucrarile de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti "Metrorex"- S.A., pentru lucrarile necesare dezvoltarii retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, prin aeroporturile de interes national, pentru lucrarile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum si pentru lucrarile derulate in perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind constructia de drumuri, de infrastructura feroviara publica, prin administratiile portuare si/sau de cai navigabile, precum si institutiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrarile de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii de transport naval, precum si pentru lucrarile portuare de transport feroviar si rutier;
   b) Ministerul Mediului si Padurilor, prin Administratia Nationala "Apele Romane", pentru lucrarile din domeniul gospodaririi apelor, si prin Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, pentru lucrarile de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, precum si pentru toate lucrarile de impadurire a terenurilor degradate;
   c) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, pentru toate lucrarile de constructie, reabilitare, modernizare si dezvoltare a statiunilor turistice de interes national, pentru lucrarile de constructie, reabilitare, modernizare, dezvoltare si ecologizare a zonei litorale a Marii Negre, lucrarile de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a partiilor de schi, cu instalatiile de transport pe cablu aferente, instalatiile si echipamentele de producere a zapezii artificiale si ghetii, de intretinere a partiilor, instalatiile pentru iluminatul partiilor de schi si alte echipamente necesare dezvoltarii domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna - biatlon, bob, sanie, sarituri de la trambulina - a patinoarelor si echiparea cu instalatiile si echipamentele corespunzatoare, cuprinse in Programul national de dezvoltare a turismului "Schi in Romania", aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin societatile comerciale care functioneaza sub autoritatea sa, pentru lucrarile miniere de interes national pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa in baza unei licente de exploatare, si prin societatile comerciale producatoare de energie electrica aflate sub autoritatea sa, pentru lucrarile de producere a energiei electrice, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Medias si Societatea Nationala de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Medias, pentru extractia gazelor naturale, si Societatea Comerciala «Conpet» S.A. Ploiesti pentru lucrarile de dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului si condensatului, precum si societatile de proiect care au actionari companii/societati nationale/societati comerciale cu capital majoritar de stat;
    ___________
    Litera d) a fost modificata prin punctul 4. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   e) unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritatile administratiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrarile de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum si de autoritatile administratiei publice locale pentru lucrarile de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, a infrastructurii de apa uzata si pentru lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare.
   Art. 3. - Potrivit prevederilor prezentei legi pot fi expropriate bunurile imobile proprietate a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fara scop lucrativ, si a oricaror alte entitati, precum si cele aflate in proprietatea privata a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, pe care se realizeaza lucrarile de utilitate publica de interes national, judetean si local.

 

   
CAPITOLUL II

  Etapele procedurii de expropriere

 

   Art. 4. - Etapele procedurii de expropriere sunt:
   a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrarilor de interes national, judetean sau local;
   b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentand plata despagubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere si afisarea listei proprietarilor imobilelor;
   c) transferul dreptului de proprietate;
   d) finalizarea formalitatilor aferente procedurii de expropriere.

 

   
SECŢIUNEA 1

  Etapa I - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici

 

   Art. 5. - (1) In vederea realizarii lucrarilor prevazute la art. 1 si 2, expropriatorul prevazut la art. 2 alin. (2) are obligatia de a aproba prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, potrivit legii, indicatorii tehnico-economici ai lucrarilor de interes national, judetean si local, pe baza documentatiei tehnico-economice aferente, amplasamentul lucrarilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, dupa caz, sursa de finantare, precum si declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor asa cum rezulta din evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despagubirilor estimate de catre expropriator pe baza unui raport de evaluare intocmit avand in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici si termenul in care acestea se vireaza intr-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispozitia proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrarii se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul consiliului local respectiv, prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului si va fi comunicat spre avizare si receptie Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care il definesc pe acesta. Autoritatile administratiei publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere in planurile urbanistice generale ale localitatilor. Actualizarea planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism poate fi finantata si de catre expropriator.
   (2) Documentatia tehnico-economica aferenta lucrarilor prevazute de prezenta lege se elaboreaza si se aproba in conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale celorlalte acte normative aplicabile in materie de investitii publice de catre autoritatile prevazute la art. 2 sau de catre autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, si va contine varianta finala a studiului de fezabilitate.
   (3) In intelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate in varianta finala sau a documentatiilor de urbanism ori a documentatiilor topo-cadastrale, aprobate conform legii, si este aprobat odata cu indicatorii tehnico-economici, cu documentatia de urbanism sau cu documentatia topo-cadastrala, dupa caz, incluzand si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 90/2011 incepand cu 12.06.2011.

 

   Art. 6. - (1) In vederea realizarii obiectivelor de ecologizare si de reabilitare a zonei litorale a Marii Negre, nu este necesara aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
   (2) In cazul prevazut la alin. (1), exproprierea pentru cauza de utilitate publica se face in baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului ori a documentatiilor topo-cadastrale, initiate de autoritatile administratiei publice locale sau de catre autoritatile administratiei publice centrale, dupa caz, si intocmite in Sistemul national de proiectie Stereografic 1970.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 90/2011 incepand cu 12.06.2011.

 

   (21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru fasia de teren lata de maximum 300 m masurati pe orizontala de la linia cea mai inaintata a marii in directia uscatului sau pana la limita falezelor care sunt in contact cu marea ori cu proprietatea publica a statului, respectiv pana la 10 m in spatele crestei falezei, exproprierea pentru cauza de utilitate publica se face conform coridorului de expropriere stabilit in baza documentatiilor topocadastrale intocmite in Sistemul national de proiectie Stereografic 1970, care contine si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate, aprobate prin hotarare a Guvernului.
    ___________
    Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 5. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   (3) Realizarea lucrarilor de modernizare si dezvoltare a zonei litorale a Marii Negre se face pe baza indicatorilor tehnico-economici aprobati potrivit prevederilor prezentei legi.

 

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Etapa a II-a - Consemnarea sumei individuale si afisarea listei imobilelor ce urmeaza a fi expropriate

 

   Art. 7. - Dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului sau a documentatiilor topo-cadastrale, dupa caz, expropriatorul are obligatia consemnarii sumelor individuale reprezentand plata despagubirii la dispozitia proprietarilor de imobile, individualizati conform listei proprietarilor, asa cum rezulta din evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, afectati de prevederile prezentei legi, precum si obligatia afisarii listei imobilelor ce urmeaza a fi expropriate si care fac parte din coridorul de expropriere, anterior notificarii proprietarilor.
    ___________
    Art. 7. a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 90/2011 incepand cu 12.06.2011.

 

   Art. 8. - (1) Notificarea intentiei de expropriere a imobilelor, precum si lista imobilelor ce urmeaza a fi expropriate se transmit prin posta catre proprietari. Lista imobilelor se face publica prin afisarea acesteia la sediul consiliului local respectiv si pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
   (2) In termen de 20 de zile calendaristice de la data notificarii prevazute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse in lista au obligatia prezentarii la sediul expropriatorului, in vederea stabilirii unei juste despagubiri.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   (21) In cazul exproprierii pentru realizarea obiectivelor de ecologizare si de reabilitare a zonei litorale a Marii Negre, proprietarii imobilelor cuprinse in lista au obligatia prezentarii la sediul expropriatorului in termen de 20 de zile lucratoare de la data notificarii prevazute la alin. (1), in vederea stabilirii unei juste despagubiri.
    ___________
    Alineatul (21) a fost introdus prin punctul 7. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   (22) Prin notificarea prevazuta la alin. (1) se va stabili si termenul de eliberare a imobilului, care nu poate fi mai mic de 30 de zile lucratoare.
    ___________
    Alineatul (22) a fost introdus prin punctul 7. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   (3) Sumele individuale prevazute la art. 7 pot fi suplimentate, prin hotarare a Guvernului, la cererea expropriatorului, in situatia modificarii numarului de imobile necesar a fi expropriate, precum si in orice alte situatii, temeinic motivate, inclusiv pentru situatia prevazuta la alin. (2).

 

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Etapa a III-a - Transferul dreptului de proprietate

 

   Art. 9. - (1) In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea termenelor prevazute la art. 8, expropriatorul are obligatia emiterii deciziei de expropriere.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   (2) Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atat impotriva celor expropriati, cat si impotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, pana la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contestatia asupra deciziei de expropriere nu suspenda transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile in cauza.
   (3) Decizia de expropriere se emite si isi produce efectele si in situatia in care proprietarii imobilelor cuprinse in lista nu se prezinta in termenele stabilite la art. 8, nu prezinta un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, precum si in situatia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuti sau in care nu se ajunge la o intelegere privind valoarea despagubirii.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   (4) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea expropriatorului opereaza de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de catre expropriator, ulterior consemnarii sumelor aferente despagubirii.
   (5) Dupa efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicita intabularea dreptului de proprietate asupra culoarului de expropriere in baza unei documentatii intocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala in parte, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Ulterior operatiunii de intabulare, expropriatorul are obligatia de a incepe lucrarile intr-un termen considerat rezonabil, in functie de complexitatea acestora.
   (6) In vederea clarificarii situatiei juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va intocmi documentatiile cadastrale conform dispozitiilor legale aplicabile.
   (7) In situatia in care se expropriaza doar o parte dintr-un imobil care nu este inscris in cartea funciara, pe baza masuratorilor executate de expropriator se determina atat suprafata expropriata, cat si cea neexpropriata. Numarul cadastral se acorda numai pentru suprafata neexpropriata.
   Art. 10. - In situatiile prevazute la art. 9 alin. (3), persoanele indreptatite sa solicite despagubiri au posibilitatea de a face dovada dreptului de proprietate in fata comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate, potrivit prevederilor prezentei legi.

 

   
CAPITOLUL III

  Documentatiile cadastrale

 

   Art. 11. - (1) Documentatiile cadastrale pentru imobilele expropriate se intocmesc prin grija expropriatorului, avandu-se in vedere si dispozitiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (2) Documentatiile vor cuprinde si date privind incadrarea lucrarii in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, cu exceptia lucrarilor prevazute la art. 6 alin. (1), precum si planuri cu amplasamentul lucrarii care se receptioneaza in termen de 10 zile lucratoare de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale. Dupa receptionarea documentatiilor cadastrale, oficiile in a caror raza teritoriala de activitate sunt situate imobilele expropriate vor proceda din oficiu la atribuirea numarului cadastral pentru suprafata neexpropriata si vor emite incheiere de respingere pentru imobilele aflate in coridorul de expropriere.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 90/2011 incepand cu 12.06.2011.

 

   (3) Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, care contine delimitarea imobilelor - teren cu sau fara constructii - expropriate va fi insotit de anexa cu indicarea numelor detinatorilor, precum si a ofertelor de despagubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizati, se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul consiliului local respectiv, unde va ramane afisat pana la finalizarea procedurii de expropriere, si prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
   (4) Tabelele cu imobilele proprietate privata expropriate in conditiile prezentei legi, cuprinzand judetul, localitatea, numarul cadastral, suprafata in metri patrati si numele/denumirea proprietarului/detinatorului, conform documentatiei cadastrale, vor fi aduse la cunostinta publica prin afisare la sediul consiliului local al fiecarei unitati administrativ-teritoriale pe raza careia se afla imobilele expropriate si pe pagina proprie de internet a expropriatorilor, cu 10 zile inainte de data inceperii activitatii comisiei prevazute la art. 18.
   (5) Data inceperii activitatii comisiei prevazute la art. 18 si data la care vor fi afisate tabelele prevazute la alin. (4) se vor aduce la cunostinta persoanelor interesate prin publicarea unui anunt intr-un ziar local.
   (6) In situatia in care, drept consecinta a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivarii proiectului tehnic sau a detaliilor de executie, amplasamentul lucrarii se modifica, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin intocmirea unor documentatii cadastrale si actualizarea tabelelor prevazute la alin. (4), cu respectarea reglementarilor in vigoare.
   (7) Inainte de data inceperii activitatii comisiei prevazute la art. 18, un expert evaluator specializat in evaluarea proprietatilor imobiliare, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania - ANEVAR, va intocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, pe fiecare categorie de folosinta.
   (8) Raportul de evaluare se intocmeste avandu-se in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (9) Raportul de evaluare se intocmeste sub coordonarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania.
   Art. 12. - (1) Imobilele proprietate privata necesare pentru relocarea utilitatilor, pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, cele necesare gropilor de imprumut pentru asigurarea servitutilor aeronautice, precum si cele necesare pentru constructii hidrotehnice speciale si alte amenajari necesare protectiei/realizarii lucrarii publice pot fi expropriate si se supun prevederilor prezentei legi.
   (2) Dupa publicarea hotararii de expropriere se notifica detinatorii de utilitati care au retele amplasate in zona unde se vor desfasura lucrarile de executie in vederea realizarii obiectivelor prevazute in prezenta lege ca in termen de 5 zile sa inceapa procedurile necesare in vederea eliberarii amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care le detin in termenul convenit cu expropriatorul.
   (3) In cazul identificarii de retele de utilitati ulterior inceperii lucrarilor de executie in vederea realizarii obiectivelor prevazute in prezenta lege, detinatorii de utilitati mentionati mai sus vor fi notificati ca in termen de 5 zile sa inceapa procedurile necesare in vederea eliberarii amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care le detin.
   (4) In cazul devierii retelelor electrice de inalta, medie si joasa tensiune datorita lucrarilor de executie in vederea realizarii obiectivelor prevazute in prezenta lege, titularul licentei pentru reteaua care trebuie deviata va avea drepturile si obligatiile conferite de art. 16-19 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 13. - (1) Dupa receptia amplasamentului lucrarii si a fiecarei documentatii cadastrale de expropriere de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale, aceasta are obligatia de a transmite unitatilor administrativ-teritoriale lista incheierilor de respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de expropriere. Dupa transmiterea acestei liste se interzice emiterea de catre autoritatile competente a oricarui aviz, acord, permis, autorizatie cu privire la imobilele supuse exproprierii.
   (2) Atat procedura de expropriere, cat si obiectivele de utilitate publica ce fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invoca existenta unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.
   Art. 14. - Scoaterea, definitiva ori temporara, a terenurilor necesare pentru obiectivele de interes national, judetean si local din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national se excepteaza de la plata taxelor prevazute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 si 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, republicata, cu completarile ulterioare.
   Art. 15. - Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale in care sunt situate imobilele expropriate, precum si notarii publici sunt obligati sa comunice, in termen de 5 zile de la cererea expropriatorilor prevazuti la art. 2, informatiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.

 

   
CAPITOLUL IV

  Accesul la imobilele afectate de expropriere

 

   Art. 16. - (1) Detinatorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentatiei de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finala sau a documentatiilor topo-cadastrale, dupa caz, dupa o prealabila si obligatorie instiintare efectuata de catre expropriator, sunt obligati sa permita accesul pentru efectuarea masuratorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricaror operatiuni necesare studiului de fezabilitate, precum si a studiilor de teren arheologice.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 90/2011 incepand cu 12.06.2011.

 

   (2) Aceste dispozitii se aplica si pentru efectuarea masuratorilor topografice necesare intocmirii planurilor, precum si pentru intocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activitati necesare, prevazute de prezenta lege.
   Art. 17. - Autoritatile administratiei publice locale si fortele de ordine publica sunt obligate sa isi dea concursul pentru ducerea la indeplinire a prevederilor art. 16.

 

   
CAPITOLUL V

  Functionarea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale si acordarea despagubirilor

 

   Art. 18. - In termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numeste comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real in temeiul caruia cererea a fost formulata si constata acceptarea sau, dupa caz, neacceptarea cuantumului despagubirii de catre proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii.
   Art. 19. - (1) Plata despagubirilor pentru imobilele expropriate se face in baza cererilor adresate de catre titularii drepturilor reale, precum si de catre orice persoana care justifica un interes legitim.
   (2) Cererea pentru plata despagubirilor va contine numele si prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu si actele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, impreuna cu documentele doveditoare, originale si/sau copii legalizate, va fi depusa in termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publica, prin afisare la sediul consiliului local pe raza caruia se afla imobilul.
   (3) Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin orice mijloace de proba admise de lege, inclusiv in zonele in care se aplica Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cartile funciare, cu modificarile ulterioare, in functie de modalitatea de dobandire a drepturilor - conventionala, judiciara, legala, succesorala, intelegand prin dobandire si constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul unor legi speciale.
   (4) La cererea comisiei prevazute la art. 18 solicitantul are obligatia sa completeze documentatia depusa privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicita despagubirea, in termen de 15 zile de la solicitare. In caz contrar, comisia prevazuta la art. 18 va consemna intr-un cont bancar deschis pe numele solicitantului despagubirea, insa eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul isi va dovedi dreptul, in conditiile prezentei legi.
   (5) In cazul in care titularii drepturilor reale nu depun cererea si/sau documentele doveditoare, potrivit prevederilor alin. (1) si (2), expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despagubirilor si le va consemna intr-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. Despagubirile vor fi eliberate in conditiile prezentei legi.
   (6) In cazul in care despagubirile referitoare la acelasi imobil sunt cerute in concurs sau in contradictoriu de mai multe persoane aparent indreptatite, despagubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmand sa fie impartite potrivit legii civile. Despagubirea va fi eliberata numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice si hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau prin certificatul de mostenitor eliberat de notarul public. Eventualele litigii amana eliberarea despagubirilor consemnate.
   (7) In situatia in care imobilele expropriate sunt proprietatea unei persoane decedate, despagubirea se va consemna pe seama defunctului. Despagubirile vor fi eliberate numai succesorilor care isi vor dovedi calitatea cu certificatul de calitate de mostenitor, certificatul de mostenitor sau cu hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila.
   (8) In situatia in care imobilele expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuti sau nu pot prezenta certificat de mostenitor, daca procedura succesorala este deschisa, despagubirea se va consemna pe seama succesiunii. In ipoteza in care procedura succesorala nu este deschisa, un reprezentant al expropriatorului este indreptatit sa solicite informatii asupra deschiderii succesiunii, iar suma reprezentand despagubirile va fi consemnata intr-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despagubirile vor fi eliberate numai succesorilor care isi vor dovedi calitatea cu certificatul de mostenitor sau cu hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila.
   (9) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, imobilele pentru care s-au formulat notificari de restituire, care fac parte din coridorul de expropriere, sunt expropriate in conditiile prezentei legi sau, dupa caz, transferate in domeniul public al statului si in administrarea autoritatilor prevazute la art. 2.
   (10) In cazul altor situatii litigioase decat cele prevazute la alin. (5) si (6), sumele aferente exproprierii se consemneaza pe numele persoanelor aflate in litigiu, urmand a fi platite in conditiile prezentei legi.
   (11) In cazul in care titularul sau unul dintre titularii dreptului real, aflati in concurs, nu este de acord cu despagubirea stabilita, suma reprezentand despagubirea se consemneaza pe numele titularului sau, dupa caz, al titularilor. Despagubirea va fi eliberata in baza cererii formulate in acest sens, insotita de acte autentice sau de hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de stabilire a cuantumului despagubirii ori, dupa caz, de declaratia autentica de acceptare a cuantumului despagubirii prevazute in hotararea de stabilire a despagubirii.
   (12) Identificarea imobilelor expropriate, aflate in litigiu, se va face numai in sistem national de coordonate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 20. - Hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii emisa in conditiile prezentei legi se comunica solicitantului, precum si celorlalti titulari ori, dupa caz, titulari aparenti, se afiseaza in extras la sediul consiliului local pe raza caruia se afla situat imobilul expropriat si in extras pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
   Art. 21. - In termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotararii de stabilire a cuantumului despagubirilor, expropriatorul efectueaza, prin transfer bancar sau numerar, plata despagubirilor catre titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, potrivit prevederilor prezentei legi.
   Art. 22. - (1) Expropriatul nemultumit de cuantumul despagubirii prevazute la art. 19 se poate adresa instantei judecatoresti competente in termenul general de prescriptie, care curge de la data la care i-a fost comunicata hotararea de stabilire a cuantumului despagubirii, sub sanctiunea decaderii, fara a putea contesta transferul dreptului de proprietate catre expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea cailor de atac nu suspenda efectele hotararii de stabilire a cuantumului despagubirii si transferului dreptului de proprietate.
   (2) Termenul in care mostenitorii expropriatului defunct se pot adresa instantei judecatoresti curge de la data acceptarii succesiunii.
   (3) Actiunea formulata in conformitate cu prevederile prezentului articol se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in ceea ce priveste stabilirea despagubirii.
   (4) Atat procedura de expropriere, cat si obiectivele de utilitate publica ce fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invoca existenta unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.
   Art. 23. - (1) Cererile adresate instantei judecatoresti pentru stabilirea, in contradictoriu cu statul roman sau cu unitatile administrativ-teritoriale, dupa caz, a dreptului la despagubire pentru expropriere si a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciara de timbru si sunt de competenta instantelor de drept comun.
   (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor avand ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate.
   (3) Cheltuielile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului despagubirilor cuvenite ca urmare a exproprierii in cadrul litigiilor prevazute la alin. (1) vor fi avansate in conformitate cu procedura de drept comun.

 

   
CAPITOLUL VI

  Avize, acorduri, certificate si autorizatii

 

   Art. 24. - (1) Documentatiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism necesare realizarii lucrarilor prevazute la art. 1 se depun de catre expropriator.
   (2) Certificatele de urbanism pentru lucrarile ce fac obiectul prezentei legi se elibereaza si se comunica expropriatorului, in termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei.
   (3) Avizele, acordurile, permisele si autorizatiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu exceptia acordului de mediu, vor fi eliberate si comunicate expropriatorului in termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei pentru eliberarea lor.
   (4) Autorizatia de construire pentru lucrari, in toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele si autorizatiile se considera acordate, cu exceptia acordului de mediu, daca acestea nu au fost transmise catre expropriator in termenele prevazute la alin. (2)-(4).
   Art. 25. - (1) In cazul aprobarii tacite a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor, autoritatile competente sunt obligate sa emita documentul oficial in termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii tacite.
   (2) Proiectele cuprinse in programul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Ministerului Mediului si Padurilor, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sau in cele ale autoritatilor administratiei publice judetene si locale, privind dezvoltarea de obiective de interes national, respectiv de interes judetean si local, sunt scutite de taxele catre Inspectoratul de Stat in Constructii prevazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si de Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 26. - Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizatiile sunt valabile pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, respectiv pana la eliberarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor.
   Art. 27. - Sunt scutite de la plata taxelor, tarifelor, precum si a oricaror altor sume datorate bugetului de stat sau bugetelor locale serviciile privind inregistrarea, receptionarea documentatiilor cadastrale si serviciile aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizarii obiectivelor de interes national, judetean si local.

 

   
CAPITOLUL VII

  Dispozitii referitoare la imobilele aflate in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale

 

   Art. 28. - (1) Bunurile imobile, proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrarile de utilitate publica trec, in conditiile legii, in proprietatea publica a statului si in administrarea reprezentantilor expropriatorilor in termen de 30 de zile de la instiintarea unitatii administrativ-teritoriale. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat lucrarile de constructie de drumuri de interes judetean si cele aferente dezvoltarii aeroporturilor de interes local, precum si lucrarile de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, a infrastructurii de apa uzata si lucrarile de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 9. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   (11) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, la expirarea termenului prevazut la alin. (1) bunurile imobile care sunt afectate de lucrarile de utilitate publica trec de drept din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale in proprietatea publica a statului si in administrarea reprezentantilor expropriatorilor.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 10. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   (2) Bunurile imobile trecute in proprietatea publica a statului si in administrarea expropriatorilor, conform prevederilor alin. (1), pot fi transferate, dupa finalizarea lucrarilor, in proprietatea unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea autoritatilor administratiei publice locale si nu pot fi instrainate pe perioada existentei lucrarilor de utilitate publica.
   (3) In cazul bunurilor imobile aflate in proprietatea publica sau privata a statului si in administrarea institutiilor publice, institutelor de cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, precum si a oricaror altor autoritati publice, al caror regim a fost stabilit prin legi speciale, in vederea realizarii obiectivelor de importanta nationala prevazute in prezenta lege, transferul dreptului de administrare se efectueaza prin hotarare a Guvernului, in termen de maximum 15 zile de la data aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 11. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   (4) In cazul bunurilor aflate in proprietatea privata a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, transferul dreptului de proprietate opereaza in conditiile prezentei legi, dupa consemnarea sumelor individuale.

 

   
CAPITOLUL VIII

  Dispozitii finale

 

   Art. 29. - (1) Actele juridice care se incheie dupa data afisarii hotararii privind cuantumul despagubirii sunt lovite de nulitate absoluta.
   (2) Incepand cu data publicarii hotararii prevazute la art. 5 alin. (1), actele juridice prin care se face trecerea din extravilan in intravilan, precum si cele prin care se face trecerea din domeniul public in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale, referitoare la imobilele expropriate, potrivit studiului de fezabilitate, sunt lovite de nulitate absoluta.
   Art. 30. - (1) Orice avize, acorduri, permise sau autorizatii emise unor terte persoane pentru imobilele expropriate de la data avizarii de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale, a documentatiilor cadastrale sunt lovite de nulitate absoluta.
   (2) Neeliberarea in termenele stabilite prin prezenta lege a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor de catre autoritatile in a caror sarcina cade eliberarea lor se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 10.000 lei.
   (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre prefect, in calitatea sa de autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local.
   (4) Dispozitiile prezentului articol se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) In situatia in care, din cauza lipsei unui aviz, acord, permis sau a unei autorizatii, constructorii inregistreaza intarzieri in executarea obiectivelor definite la art. 2 alin. (1), valoarea daunelor pretinse de catre acestia va fi suportata de institutiile care se fac vinovate de depasirea termenelor stabilite de prezenta lege.
   (6) Dispozitia prevazuta la alin. (5) se aplica si in cazul eliberarii unui aviz, acord, permis sau a unei autorizatii unor terte persoane pentru imobilele expropriate in conditiile alin. (1).
   Art. 31. - Expropriatorul poate folosi orice documentatie tehnica sau de evaluare realizata ori aflata in curs de realizare anterior intrarii in vigoare a prezentei legi.
    ___________
    Art. 31. a fost modificat prin punctul 12. din Lege nr. 205/2011 incepand cu 20.11.2011.

 

   Art. 32. - In cazul procedurilor de expropriere aflate in curs de desfasurare, pentru continuarea realizarii obiectivelor, se aplica prevederile prezentei legi.
   Art. 33. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Mediului si Padurilor, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri vor elabora normele metodologice de punere in aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
   Art. 34. - Dispozitiile prevazute mai sus se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum si cu cele ale Codului civil si ale Codului de procedura civila, in masura in care nu contravin prevederilor prezentei legi.
   Art. 35. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
   a) Legea nr. 407/2005 privind unele masuri prealabile lucrarilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2006;
   b) Legea nr. 85/2007 privind unele masuri prealabile lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 5 aprilie 2007;
   c) Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) Legea nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a terenurilor necesare lucrarilor miniere pentru exploatarea zacamintelor de lignit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 369 din 14 mai 2008.
   e) orice dispozitii contrare.

 

    ___________
    Litera e) a fost introdusa prin punctul 9. din Lege nr. 90/2011 incepand cu 12.06.2011.

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
   
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR             PRESEDINTELE SENATULUI
   ROBERTA ALMA ANASTASE                 MIRCEA-DAN GEOANA

    Bucuresti, 14 decembrie 2010.
    Nr. 255.

 

Related Articles

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b